Supporter

1.1 S2 SMALL ROLLER SUPPORTER

S2 SMALL ROLLER SUPPORTER

1. AVJ-A2002 (2HP, 3PHS, 380V/415V, 50HZ, 4P, 1.8A)
2. AVJ-A3002 (3HP, 3PHS, 380V, 60HZ, 4P)